בידן טורבו מים חמים ויבוש بيدان طوربو الاصلي مقعد المرحا...
or